نهال زردالو رجبعلی

نهال زردالو رجبعلی

این نوع زردالو شکلی دراز اندازه ای درشت داری طعمی شیرین پربار میباشد وبرای خشکبار بهترین نوع زردالو میباشد

درباره admin