گردو

نهال گردو کانادایی

این نوع گردو درشت و تقریبا بیضی به صورت گوپه میباشد زود بار ده میباشد برای مناطق سردسیری بهترین رقم به حساب میاید مغزی سفید پوستی کاغذی دارد درختی متوسط که زیاد بزرگ نمیشوداین گردو برای برای مناطق کوهستانی بسیار مناسب هست بیشتر بخوانید »

نهال گردو شیلی

زود به بار مینشیند وپربار بازار پسند پوست ان براحتی جدا میشود مغز حدودا90 درصد میباشد میوه ان گیفیتی عالی دارد در هر منطقه ای به بار مینشیند نهال گردو شیلی را باید 6×6کاشت چون درخت این نوع گردو زیاد بزرگ نمیشود بیشتر بخوانید »

نهال گردو ژنو تیپ بلان 1

یکی از نژادهایی است که توسط خود نهالستان کوهستان شناسایی وانتخاب شده وخصوصیات بسیار مناسبی دارد این نژاد بسیار پر محصول بوده و میوه های با کیفیت بالا پوست کاغذی و مغز سفید میباشد بیشتر بخوانید »

نهال گردو دماوند

این رقم نیز ایرانی بوده وبه تازگی به ثبت رسیده است وسابغا با نام z30 شناخته می شد این رقم پرمحصول وباکیفیت بالا است زمان بیدار شدن دربهار نسبتا زود بوده وهمزمان با گردو های غیر پیوندی میباشد همین طور اندکی به سرمای شدید زمستان حساس میباشد بیشتر بخوانید »

نهال گردو جمال

جمال: رقمی ایرانی که توسط موسسه تحقیقات علوم باغبانی کرج معرفی شده و قبلا با نام Z63 شناخته می شد ولی پس از ثبت به احترام جناب آقای جمال عاطفی محقق گردو به این اسم نامگذاری شد. این رقم پر محصول بوده و میوه ها درشت، بیضی شکل و پوست کاغذی هستند. درختان این رقم در بهار زود برگده بوده ... بیشتر بخوانید »

نهال گردو فرانکت

فرانکت (Franquette): این رقم از فرانسه وارد شده و همانند روند بسیار دیر برگده می باشد و بیشتر به عنوان رقم گرده زا برای ارقام چندلر، پدرو و هارتلی استفاده می شود. کیفیت میوه و عملکرد فرانکت نسبتاً خوب بوده ولی به دلیل اینکه رقم گرده زایی برای خود این رقم وجود ندارد تمامی گل های آن بارور نمی گردد. بیشتر بخوانید »

نهال گردو لارا

لارا (Lara): رقمی آمریکایی که از نظر برگدهی در بهار، حدود ده روز پس از گردوهای غیرپیوندی شروع به رشد میکند. قدرت رشد درخت خیلی زیاد و مقاومت مطلوبی نسبت به گرمای هوا در تابستان دارد. این رقم نیز پر محصول بوده و کیفیت میوه بسیار مناسب است. بهترین گرده زا برای این درخت ارقام چندلر، پدرو و هارتلی و ... بیشتر بخوانید »

نهال گردو وینا

وینا (Vina): این رقم نیز از آمریکا وارد شده است. برگها در بهار حدود پنج روز دیرتر از گردوهای بذری شروع به رشد می کنند. میوه ها نیز نسبتاً زودرس تر می باشند. درختان وینا پررشد بوده و نسبت به تابستان های گرم مقاومت نسبتاً خوبی دارند. این رقم نیز بسیار پرمحصول بوده و کیفیت میوه ها قابل قبول میباشد. ... بیشتر بخوانید »

نهال گردو هارتلی

هارتلی (Hartly): رقمی است با منشاء آمریکایی و مانند چندلر و پدرو حدود پانزده روز بعد از گردوهای بذری در بهار شروع به رشد می کند. میوه این رقم از چندلرحدود یک هفته زودرس تر می باشد و همین طور درخت، قدرت رشد نسبتاً زیادی دارد. درختان هارتلی بسیار پرمحصول بوده و کیفیت میوه آنها عالی است. همانند پدرو و ... بیشتر بخوانید »

نهال گردو پدرو

یکی دیگر از ارقام بسیار خوب آمریکایی پدرو است. از نظر دیربرگدهی، شبیه چندلر بوده و حدود پانزده روز پس درختان بذری در بهار شروع به رشد می کند. میوه های این رقم حدود دو هفته زو دتر از چندلر می رسند. رقم پدرو نسبت به سایر ارقام کم رشد تر بوده و به صورت پاکوتاه هستند به همین دلیل ... بیشتر بخوانید »