زردالو

زردآلو اردوآباد

زردآلو اردوآباد ارقام مختلف زردآلو لاسگردی-شاهرودی-تخم مرغی- وHarglow-Hargrand-Harlayne-Haroblush-HW 449 -Harogem-Harval-اصلاح شده پیوندی یک ساله و دوساله Harglowزردآلو این رقم زردآلو کمی دیرتر از اکثر زردآلوهای تجاری شکوفه می دهد. میوه ها از نظر اندازه متوسط هستند. ورنگ انها به صورت یک دست نارنجی روشن می باشد. میوه ها چند روز قبل از رقم ویکوت می رسند و سفت و خوشمزه اند. این رقمزردآلو مناسب ترین ... بیشتر بخوانید »

زردآلو عسگر آباد

زردآلو عسگر آباد ارقام مختلف زردآلو لاسگردی-شاهرودی-تخم مرغی- وHarglow-Hargrand-Harlayne-Haroblush-HW 449 -Harogem-Harval-اصلاح شده پیوندی یک ساله و دوساله Harglowزردآلو این رقم زردآلو کمی دیرتر از اکثر زردآلوهای تجاری شکوفه می دهد. میوه ها از نظر اندازه متوسط هستند. ورنگ انها به صورت یک دست نارنجی روشن می باشد. میوه ها چند روز قبل از رقم ویکوت می رسند و سفت و خوشمزه اند. این ... بیشتر بخوانید »

زردآلو تبرزه

زردآلو تبزره ارقام مختلف زردآلو لاسگردی-شاهرودی-تخم مرغی- وHarglow-Hargrand-Harlayne-Haroblush-HW 449 -Harogem-Harval-اصلاح شده پیوندی یک ساله و دوساله Harglowزردآلو این رقم زردآلو کمی دیرتر از اکثر زردآلوهای تجاری شکوفه می دهد. میوه ها از نظر اندازه متوسط هستند. ورنگ انها به صورت یک دست نارنجی روشن می باشد. میوه ها چند روز قبل از رقم ویکوت می رسند و سفت و خوشمزه اند. این رقمزردآلو مناسب ترین ... بیشتر بخوانید »

زردآلو زودرس

نهال زردالو پیش رس نام :زردالو پیش رس                                                                                                            ... بیشتر بخوانید »

زردآلو شکرپاره

نهال زردالو شکر پاره این رقم زردالو با میوه های متوسط وخیلی شیرین هست  زمان رسیدن تیر ماه  میباشد پایه نهال زردالو بذری نوع مصرف تازه خوری و خشکبار میباشد بیشتر بخوانید »