بادام

نهال بادام خوشه ای

زمان رسیدن این محصول در اواخر مرداد ماه میباشد این نوع رقم بادام دیرگل میباشد از ویژگی های بارز این رقم پربار بودن وتنه بار بودن این رقم میباشد در برابر افات مقاوم میباشد وبرای مناطق سرد سیری ونیمه سردسیری بهترین رقم میباشد بیشتر بخوانید »

بادام فرانیس

بادام فرانیس این بادام دیر گل ترین بادام میشود برای جاهای کم اب و کوهستانی بهترین رقم به حساب میاید این نوع رقم کاغذی میباشد با توجه به خشکسالی های اخیر در چندین سال گذشته بدلیل کاهش نزولات آسمانی و به جهت حفظ پوشش های گیاهی، کاشت گونه های خشکی پسند در شرایط دیم اهمیت به سزایی یافته است. به ... بیشتر بخوانید »

بادام آذر

بادام شکوفه آذر منشاء بادام رقم شکوفه ایران است.از لحاظ زمان گل دهی دیر گل و زمان رسیدن میوه متوسط رس است. نوع پوست چوبی میوه کاغذی است و طعم مغز خوب با رنگ قهوه ای روشن و درصد مغز ۵۵-۶۰% است.از لحاظ نوع باروری خود ناسازگاراست. ارقام گرده دهنده این رقم سهند,آذر وفرانیس ودارای عملکردخیلی بالا می باشد.   ... بیشتر بخوانید »

بادام شکوفه

بادام شکوفه با توجه به خشکسالی های اخیر در چندین سال گذشته بدلیل کاهش نزولات آسمانی و به جهت حفظ پوشش های گیاهی، کاشت گونه های خشکی پسند در شرایط دیم اهمیت به سزایی یافته است. به علاوه جهت بهره وری اراضی غیر بارده به باغی ضرورت کاشت نهال هایی همچون بادام مناسب می باشدتولید وعرضه انواع بادام دیرگل کاغذی بریرپایه ... بیشتر بخوانید »

بادام خوشه ای

نهال بادام خوشه ای زمان رسیدن این نوع محصول در اواخر مرداد ماه میباشد این نوع رقم بادام دیرگل میباشد از ویژگی های بارز این رقم پر بار بودن وتنه بار بودن این رقم میباشد در برابر افات مقاوم میباشد وبرای مناطق سردسیری و نیمه سردسیری بهترین رقم میباشد بیشتر بخوانید »