دسته‌بندی نشده

نهال به اراک

این نوع به خیلی درشت میباشد برای صادرات بهترین میوه به شمار میاید این نوع میوه به ابدار میباشد وبه مدت 5 ماه در سردخانه میماند عمر این درخت 30 سال مفید میباشد بیشتر بخوانید »